Tagatistest loobumine

Juriidiline teatis

Copyright 2012 BE Group, kui pole teisiti märgitud. Kõik õigused kaitstud. BE Group ja selle tootenimed, millele siin viidatakse, on BE Group’i registreerimata või registreeritud kaubamärgid. Aadressil www.begroup.ee näidatud firmade ja toodete nimed võivad olla nende omanike kaubamärgid.

Enne selle veebilehe kasutamist tutvuge palun järgnevate tingimustega. Juhul, kui Te ei nõustu loetletud tingimustega, ei või Te seda kodulehekülge kasutada.

Käesolev koduleht sisaldab BE Group’i dokumente, trükimaterjali ning pilte. BE Group jätab endale õiguse muuta veebilehel olevat informatsiooni oma äranägemise järgi ja ilma eelneva kirjaliku hoiatuseta. Teil ei ole lubatud kodulehe või mistahes BE Group’i trükimaterjali või piltide ümbertegemine, muutmine, parandamine, kohandamine või muul viisil kasutamine.

BE Group ei vastuta selle eest, et ligipääs kodulehele on katkematu ning veatu ega garanteeri seda. Ka ei vastuta BE Group mingil moel veebilehel asuva trükimaterjali ja piltide eest, ilma et sellele oleks antud kas konkreetselt väljendatud või eeldatatavaid tagatisi, kaasaarvatud, kuid mitte ainult, eeldatavad kaubanduslikud tagatised ja sobivustagatised konkreetsel eesmärgil kasutamiseks. BE Group ei vastuta mingil moel kahjude eest, mis võivad tekkida käesoleva veebilehe või selle sisu kasutamisest.

BE Group ei vastuta ühegi teise kodulehekülje eest, mida Te meie kodulehe kaudu võite külastada, samuti ei esinda BE Group neid. Viited on antud vaid mugavust silmas pidades ja ei tähenda, et BE Group vastutaks nendel lehekülgedel esitatud informatsiooni eest. Teist endist sõltub, kas võtate tarvitusele meetmed kaitsmaks end nendel valitud lehekülgedel viiruste, Trooja hobuste ja muude kuritahtlike programmide eest.

Kui Teil on küsimusi käesoleva juriidilise teatise asjus, võtke palun BE Group’iga ühendust.