Külmvaltsitud ja tsingitud teraslehed

Find your BE-products
Find your BE-products
Terasprofiilid
Terastorud
Eriterased
Külmvaltsitud ja tsingitud teraslehed
Kuumvaltsitud teraslehed

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT, VERKOT JA RITILÄT

Kuumavalssatut teräslevyt jaetaan valmistustavan perusteella joka nauha- tai kvarttovalssattuihin levyihin. Nauhavalssatut tuotteet ovat tavallisesti paksuudeltaan 2 – 20 mm materiaaleja, jotka valssataan haluttuun paksuuteen ja kelataan sitten kelaksi. Myöhemmin materiaali kelataan auki, oikaistaan ja arkitetaan tai rainoitetaan haluttuun kokoon. 

Kvartto- eli kappalevalssattujen levyjen mitta-alueet alkavat tavallisesti 5 mm:n paksuudesta ja päättyvät 300 mm:iin asti. Tällöin päästään myös helpommin leveämpiin kokoihin kun nauhavalssatuissa tuotteissa tavallisesti maksimileveys on 1500 – 2000 mm:n välillä. Nauhalevyt sopivat paremman pintalaatunsa vuoksi näkyville jääviin rakenteisiin ja osiin.