BE TÖÖANDJANA

Meie ettevõttekultuur

Meie ettevõte on üles ehitatud selliste inimeste ümber, kes suudavad asju ellu viia ja kes teevad tööd klientidele antud lubaduste lunastamiseks – mida lubatakse, seda ka tehakse. 

Igapäevast tööd Be Groupis suunavad meie põhiväärtused: dünaamilisus, läbipaistvus ja jätkusuutlikkus. Otsime uudishimulikult uusi tegevusviise, andes ruumi initsiatiividele ja ideedele. Meie töökeskkonda iseloomustab soojus, avatus ja austus.

BE Groupis töötavad teenindusvalmid töötajad, kes tänu oma kesksele abivalmidusele loovad toimiva töökollektiivi ja hea üksmeele. Hindame pühendumist, soovi õppida ja areneda igapäevases töös ning pakume selleks ka võimalusi töökarjääri kõigil etappidel. Meie juures saavad töötajad ise mõjutada oma tööd ja näha oma töö eesmärki. BE Group soovib olla turvaline tööandja. 

Edu saavutamiseks peavad peale motiveeritud, tõhusate ja osavõtlike töötajate olema ka head ja pühendunud juhid. Vaid sel juhul on tagatud töösoorituste hea kvaliteet, meie ühise kultuuri arenemine ja ettevõtte kasvamine.

 

TERVIS JA HEAOLU

Be Groupis panustame töötajate tervislikule ja turvalisele töökeskkonnale ja oleme pühendunud selle pidevale parendamisele. Meie eesmärk on ennetada õnnetusi ja vähendada töökohal esinevaid tervise- ja ohutusriske. Ootame oma töötajatelt ka isiklikku vastutust nii oma kui muude inimeste ohutuse eest töökohal.

Arendame oma organisatsiooni pidevalt töötajate käest saadava tagasiside abil. Korraldame regulaarselt personaliküsitlusi ja saame väärtuslikku teavet töötajate rahulolu kohta ja nende osalemise kohta ettevõtte ja selle tegevuse arendamisel. Küsitluste tulemused näitavad, et suurim osa meie töötajatest on rahul, motiveeritud ja pühendunud.

BE Groupissa panostetaan yksilön terveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kun työntekijä voi hyvin, energiaa riittää ja työsuoritukset pysyvät laadukkaina. Silloin myös yritys voi hyvin.