ETTEVÕTTE VASTUTUS

BE GROUP LÄHTUB VASTUTUSTUNDLIKU ÄRITEGEVUSE PÕHIMÕTTEST

BE Groupi kestva arengu töö põhineb kogu ettevõtte eesmärgil edendada vastutustundlikku äritegevust. Püüame piirata ettevõtte keskkonnamõju ja tagada, et kontsern on majanduslikult, sotsiaalselt ja eetiliselt vastutustundlik ettevõte.

TEGEVUSJUHEND

BE Groupi Tegevusjuhend (Code of Conduct) räägib meie vastutusest äripartnerite, omanike, töötajate ja ühiskonna ees. Tegevusjuhendis sisalduvad eetilised suunad kehtivad BE Groupi kõigi töötajate kohta. Kontserni kõik juhid vastutavad selle eest, et töötajad järgivad Tegevusjuhendit, ja annavad ise eeskuju. Tegevusjuhend on siin esitatud ingliskeelse PDF-failina.

 

JÄTKUSUUTLIKKUS

BE Groupil on jätkusuutlikkuse töörühm, kes tegeleb selle valdkonna küsimustega ja on määratlenud grupi peamised prioriteedid. Prioriteedid hõlmavad kliimamuutuste ja süsinikdioksiidi heitmete piiramist, tarneahela nõuete kehtestamist ja jälgimist, jätkusuutlikkuse integreerimist kogu kontsernis ning dialoogi tugevdamist peamiste sidusrühmadega. Lugege jätkusuutlikkuse aruannet siit (inglise keeles): PDF