VISIOON JA VÄÄRTUSED

VISIOON

BE Group on meie turgude kõige professionaalsem, edukam ja väärtuslikum teraseteenustele spetsialiseerunud ettevõte.


ÄRIIDEE

BE Group on iseseisev ja efektiivne terase, roostevaba terase ja alumiiniumi ning nendega seotud teenuste osutaja ehitusele ja töötlevale tööstusele.

TÕHUS JAOTUS

Pakume tõhusat jaotuskanalit hangete, transpordi ja ladustamise jaoks.


VÄÄRTUSED

BE Groupil on on tugev ettevõttekultuur, mis põhineb tervetel ja eetilistel äritegevuse põhimõtetel. Meie väärtused räägivad sellest, kuidas me kohtleme üksteist – töökaaslasi, kliente, tarnijaid ja muid isikuid, kellega puutume kokku.

DÜNAAMILISUS

UUENDUSLIKKUS / TEGEVUSELE SUUNATUS

Peame kiirestiliikuvas keskkonnas olema dünaamilised ning oma tegevuse ja asjaajamised pidevalt kahtluse alla seadma. Peame olema uuenduslikud ning otsima uudishimulikult uusi viise ja võimalusi. Selleks, et midagi ära teha, peame suutma kiirelt õppida ja olema otsustatu elluviimisel distsiplineeritud. 

LÄBIPAISTVUS

TULEMUSLIKKUS / JUHTIMINE

Läbipaistev olemine ja jagamine on olulised üksteiselt õppimiseks, meie teadmiste laiendamiseks ja parendamist vajavate alade leidmiseks. Läbipaistvuse hulka kuulub ka selgete eesmärkide olemasolu ning ootustes ja tulemuslikkuses ühel meelel olemine. Soodustame selget suhtlemist ja kohest tagasisidet.

JÄTKUSUUTLIKKUS

KESKKOND / INIMESED / KASUMLIKKUS

Pikemas perspektiivis saab ainult jätkusuutlik ettevõte olla edukas. Seda tasuks arvesse võtta igas meie tehtavas otsuses, nii igapäevases kui ka strateegilises. Peame minimeerima oma ettevõtte mõju keskkonnale. Kõik vastutavad selle eest, et kohtleksime üksteist õiglaselt ja lugupidavalt. Jätkusuutlikkus tähendab ka kasumlik olemist. See on vajalik selleks, et saaksime investeerida paremasse tehnoloogiasse ja kindlustada meie pikemaajalist tegevust.