Veebilehe kasutustingimused

Veebilehe kasutustingimused

Copyright 2018 BE Group AB (publ), kui ei ole spetsiaalselt märgitud teisiti. Kõik õigused kaitstud.

Nimetus BE Group ja BE Groupi toodete nimed nagu sellega seoses viidatakse, on BE Groupi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Ettevõtete nimed ja tooted, mida nimetatakse või mida tutvustatakse veebilehel www.begroup.ee, võivad vastavalt olla nende omanike kaubamärgid.

Enne veebilehe kasutamist tutvuge alljärgnevate tingimustega. Kui te ei ole nende tingimustega nõus, ei saa te veebilehte ja selle sisu kasutada.

See veebileht sisaldab BE Groupi dokumente, trükitooteid ja fotosid. Seda veebilehte võib BE Groupi vastava otsuse korral ette teatamata muuta igal ajal. BE Groupi veebilehte ega BE Groupi trükiseid või fotosid ei tohi mingil viisil muuta, vahetada ega kohandada.

BE Group ei anna mingeid lubadusi ega tagatisi selle kohta, et veebileht avaneb katkestusteta või vigadeta. Lisaks ei anna BE Group otsest ega kaudset garantiid veebilehel toodud trükiste või fotode suhtes, sealhulgas – kuid mitte ainult – müügikõlblikkuse või konkreetseks otstarbeks sobivuse garantiid ning BE Group ei vastuta mingil viisil veebilehe või sellel toodud trükiste või fotode kasutamisel tekkiva kahjumi või kahju eest.

BE Group ei anna mingeid garantiisid ega lubadusi mingite muudele veebilehtedele, millele antud veebilehelt pääseb. Sellised lingid muudele veebilehtedele on toodud vaid kasutaja mugavuse tagamiseks ja need ei tähenda, et BE Group tunnustab või vastutab mingil viisil selliste veebilehtede sisu või nende kasutamise eest. Lisaks on kasutaja kohustus kaitsta ennast ise ja olla valmis selleks, et kõik, mida ta kasutamiseks valib, on puhas viirustest, ussidest, troojalastest ja muudest kahjustavatest objektidest.

Kui teil on küsimusi käesoleva õigusliku teate kohta, pöörduge BE Groupi poole.