EN-norm Gamla SS-normen Beskrivning
EN 1.4301 SS2333 Austenitiskt rostfritt stål med god härdighet mot korrosion även höga temperaturer och helt överlägset ferritiska (kromstål) rostfria stål i de flesta applikationer och miljöer. EN 1.4306 / EN 1.4307 är varianter av EN 1.4301 med låg kolhalt.
EN 1.4306 SS2352 Variant av EN 1.4301 med lägre kolhalt.
EN 1.4307 SS2352 Variant av EN 1.4301 med lägre kolhalt.
EN 1.4305 SS2346 Austenitiskt rostfritt automatstål med mindre god svetsbarhet.
EN 1.4404 SS2348 Är ett molybdenlegerat syrabeständigt rostfritt stål. Korrosionsbeständigheten är mycket god mot allmän korrosion och punktfrätning. EN 1.4404 har genom sin högre halt Ni och Mo god resistens mot reducerande syror. Kolhalten är låg så att interkristallin korrosion undviks vid svetsning och bearbetning.
EN 1.4436 SS2343 Är ett molybdenlegerat syrabeständigt rostfritt stål som EN 1.4404.
EN 1.4435 SS2353 Är ett molybdenlegerat syrabeständigt rostfritt stål som EN 1.4404.
EN 1.4432 SS2353 Är ett molybdenlegerat syrabeständigt rostfritt stål som EN 1.4404.
EN 1.4401 SS2347 Är ett molybdenlegerat syrabeständigt rostfritt stål som EN 1.4404.
EN 1.4571 SS2350 Är ett molybdenlegerat och titanstabiliserat syrabeständigt rostfritt stål som EN 1.4404
EN 1.4460 SS2324 Är ett ferrit-austenitiskt (duplex) rostfritt syrafast stål med god svetsbarhet.
EN 1.4462 SS2377 Är ett ferrit-austenitiskt (duplex) rostfritt syrafast stål som förenar många av de ferritiska och austenitiska stålens goda egenskaper. Tack vare sin höga krom och molybdenhalt har stålet mycket god hädighet mot punktfrätning och allmän korrosion.
En 1.4835 SS2368 Är ett austenitiskt stål utvecklat för användning i temperaturområdet 850-1100°C när särskilda krav ställs på hög krymphållfasthet och god härdighet mot korrosion
EN 1.4539 SS2562 Är ett höglegerat helaustenitiskt rostfritt stål. En superaustenit med låg kolhalt och lägre känslighet för utskiljning av ferrit och sigmafas. Stålsorten är framtagen för att motstå korrosion i utspädd svavelsyra och är att rekommendera för fosforsyra och organiska syror.
EN 1.4547 SS2378 Är ett austenitiskt rostfritt stål som genom hög molybdenhalt bringats mycket god resistens mot punktfrätning och spaltkorrosion. Stålsorten är framtagen för användning i halogenidhaltiga miljöer som t.ex. havsvatten.
EN 1.4418 SS2387 Är ett härdbart höghållfast lågkolhaltigt martensit-austenitiskt rostfritt stål. Det kombinerar hög styrka och seghet med god svetsbarhet. Egenskaper som bibehålls efter svetsning. EN 1.4418 är avsett för applikationer i lätt korrosiv miljö där nämnda egenskaper krävs.

Kallvalsad plåt levereras i tjocklekar 0,4 - 6 mm i utförande glödgad, betad och glättvalsad.
Standardlängder för kallvalsad plåt är 2000, 2500, 3000, 4000 och 6000 mm.
Kallvalsad plåt med bredd 2000 mm kan levereras i tjocklekar 1,5 - 6 mm.
Övriga standardbredder är 1000, 1250 och 1500 mm.
Varmvalsad plåt levereras i tjocklekar 4 mm och uppåt.Varmvalsad plåt kan som regel levereras i minst
2000 mm bredd och i vissa fall även bredare. Standardlängder är 2000, 2500, 3000, 4000 och 6000 mm.

Ytor och utförande rostfri plåt Beskrivning
2 B (bright) Glättvalsad och glödgad.
1 D (CPP) Varmvalsad yta no 1 finish. Matt grå yta. Tjocklekar 3-12 mm (i de flesta stålsorter).
DP 20 Fin slipad yta
DP 40 Slipad yta aningen grövre korn jämfört med DP 20
Borstad (plastad) Vanligen en 2 B yta som är behandlad och ger en sidenmatt glans utan slipränder. Tjocklekar 05-15 mm.
Slipad (plastad) behandlad kallvalsad plåt med smärgelband med olika kornstorlek. (150-400). Ytan med silverliknande glans. Tjocklekar 05-4 mm.
Mönstervalsad plåt Framställes genom en extra valsningsoperation som ger ett våffelmönster på plåtens båda sidor. Tjocklekar 04-16 mm.
Dekorvalsad plåt Dekorvalsad rostfri plåt kan levereras i ett 15 tal olika mönster i tjocklekar 04-2 mm
Blankglödgad plåt Genom en speciell glödgning erhålles en mycket blank yta. Kan levereras i tjocklekar upp till 20 mm.

Kallvalsad plåt med bredd max 1350 mm

Tjocklek mm Tolerans ± mm
0,40-0,60 0,030
0,61-0,70 0,035
0,71-0,90 0,045
0,91-1,25 0,055
1,26-1,50 0,065
1,51-2,00 0,080
2,10-2,50 0,100
2,51-3,00 0,120
3,10-3,50 0,140
3,60- 0,200

Kallvalsad KBR plåt

Tjocklek mm Bredd 1351-1600mm Bredd 1601-2032mm
1,5-2,4 ±0,10 mm ±0,13 mm
2,5-3,4 ±0,12 mm ±0,17 mm
3,5-4,4 ±0,14 mm ±0,20 mm
4,5-5,9 ±0,15 mm ±0,23 mm
6,0-6,35 ±0,20 mm ±0,26 mm

CPP Plåt

Tjocklek mm Tolerans
3,0-8,5 ±0,25 mm
>8,5 -0,25, +0,35 mm